Bilişim Alanında İngilizceden Türkçeye Çeviri Örneği

180 Kelime İngilizceden Türkçeye bilişim alanında haber çevirisidir. Orijinal metin educeviri.com tarafından sağlanmıştır. Çeviri siparişi vermek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://aykutkutucu.com/ceviri-siparisi/

Orijinal Metin:

Affordable broadband programs are starting to emerge in countries such as Sri Lanka and India, with service providers offering connectivity solutions starting as low as US$2 per month. This level of affordability is making it possible for people to step up their learning, skills preparation, and service delivery levels by opening up their access to a larger quantity of Internet services and PC applications. Internet access services, coupled with computing devices that can range from entry-level netbooks to higher-performing laptops, are having a positive impact in these communities while providing choice. Many of the offerings are linked to financing options that further reduce the entry barriers to lower-income Internet entrants. Those working hard to bridge the digital divide have tried to reduce these costs and barriers to entry for new users. Significant focus is put on the cost of specific Internet access devices, especially PCs, but looking into the total cost of ownership for a citizen of the rapidly developing economies—BRIC+TIM countries¹¹—(Figure ­1) shows that most of the family / individual income invested in getting connected to the Internet is actually spent on connectivity.

Çeviri:

Sri Lanka ve Hindistan gibi ülkelerde uygun fiyatlı geniş bant programları, servis sağlayıcıların aylık 2 ABD doları gibi düşük fiyatlardan başlayan bağlantı çözümleri sunmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Fiyatların bu denli uygun oluşu, daha geniş internet hizmetlerine ve bilgisayar uygulamalarına erişim sağlayarak insanların öğrenme, yetenek geliştirme ve hizmet dağıtımı seviyelerini geliştirmelerini mümkün hale getiriyor. İnternet erişim hizmetleri, giriş seviyesi netbooklardan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara kadar değişen aralıktaki bilgisayarlar ile bir araya geldiğinde bu topluluklara seçim şansı verirken ayrıca üzerlerinde olumlu bir etki yaratıyor. Tekliflerin birçoğu, düşük gelirli internet katılımcılarının önündeki engelleri daha da azaltan finansman seçenekleriyle bağlantılıdır. Dijital uçurumu kapatmak için yoğun çaba harcayan kişiler, yeni kullanıcılar için bu masrafları ve engelleri azaltmaya çalıştılar. Internet erişim cihazlarının, özellikle kişisel bilgisayarların, maliyetine büyük bir vurgu yapılırken, hızla gelişen ekonomilerdeki —BRIC+TIM ülkeleri¹¹—(Şekil ­1) bir vatandaşın sahip olma maliyetine bakıldığında aile/birey gelirlerinin internete bağlanmak için harcanan büyük bir bölümünün aslında bağlantı hizmetlerine harcandığı görülüyor.