Örnek Teknik Çeviri

150 Kelime İngilizceden Türkçeye teknik metin çevirisidir. Orijinal metin educeviri.com tarafından sağlanmıştır. Çeviri siparişi vermek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://aykutkutucu.com/ceviri-siparisi/

Orijinal:

THE JOINT CODE OF PRACTICE FOR RISK MANAGEMENT OF TUNNEL WORKS IN THE UK

6.3.1. Assessments and evaluations of project options should be carried out during the Project Development Stage by the Client. For a selected alignment or alignment options, such assessments and evaluations should take into account:

b) tunnelling methodologies appropriate to the nature of the ground and the environment (for example, open- and closedface tunnel boring machines, partial face tunnelling machines (roadheaders, excavators), drill and blast) for the selected alignment or the alignment options;

Introductory Notes: If an Insurance Policy provides cover for a site where the Code is in operation, such Policy should normally contain an endorsement. There is no mandatory version of such Policy endorsement, although the Association of British Insurers has issued a recommended form. The form may need to be adapted to ensure consistency with the terms and conditions.

Çeviri:

BİRLEŞİK KRALLIK İÇERİSİNDEKİ TÜNEL ÇALIŞMALARININ RİSK YÖNETİMİ İÇİN MÜŞTEREK UYGULAMA ESASLARI

6.3.1. Proje seçeneklerinin değerlendirilmesi ve tespiti Proje Geliştirme Aşaması sırasında müşteri tarafından yapılmalıdır. Seçilen hizalama ya da hizalama seçenekleri için şu değerlendirme ve tespitler göz önünde bulundurulmalıdır:

b) seçili hizalama ya da hizalama seçenekleri için çevre ve zemin doğasına uygun tünel açma yöntemleri (örneğin, açık ya da kapalı yüz tünel açma makineleri, kısmi yüz tünel açma makineleri (galeri açma makinesi, ekskavatör), matkap ve blast);

Giriş Notları: Eğer bir sigorta poliçesi, Uygulama Esasları’nın aktif olduğu bir siteyi kapsıyorsa, bu poliçenin bir zeyilname içermesi gerekmektedir. Bu tür poliçe zeyilname için zorunlu bir versiyon olmasa da İngiliz Sigortacılar Birliği tavsiye edilen bir form yayımladı. Bu formun, hüküm ve şartlarda tutarlılığı sağlamak için düzenlenmesi gerekebilir.